Köpvillkor för webbutik.


Allmänna villkor:

Allmänna villkor för Täby Köksentré.

Köp villkoren tillämpas då svensk eller annan gällande lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma.

För privatpersoner gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen i fall som inte omfattas av dessa köp.

Priser & Betalning

Priserna är angivna i svenska kronor. Samtliga priser är inklusive 25% moms. Priserna inkluderar inte frakt eller eventuella betalningsavgifter.

Täby Köksentré AB reserverar sig för eventuella prisändringar och felaktiga priser och har rätt att häva köpet och återbetala kunden för erlagd betalning, innan produktion påbörjats.

Vid beställning delbetalas 35% av ordern. Resterande belopp ska betalas senast 10 dagar efter leverans. Betalning sker via faktura.

Beställningar:

Du måste vara 18 år för att handla. Kunduppgifterna måste vara korrekta och du måste fylla i alla obligatoriska fält. Du får enbart handla i ditt egna namn.

Täby Köksentré AB förbehåller sig för publiceringsfel, informationsfel och fel i specifikation för samtliga våra produkter och tjänster Täby Köksentré AB kan inte garantera att varans utseende och beskaffenhet stämmer överens med bilderna på hemsidan.

Leveranstider & Transport:

Leveranstiden är i normala fall ca 3-4 arbetsveckor.

Om beställd order ändras kan leveranstiden komma att ändras.
Vi kan tyvärr inte ge något exakt datum för leverans, när ni blir kontaktade av transportbolaget vet ni när leverans kan ske.
Varorna levereras till angiven adress eller så nära den adressen som transportören kan komma, eller i förekommande fall, till postutlämningsställe.

Luckorna levereras på träpallar som kan vara upp till 3 meter långa. Vi tar tyvärr inte tillbaks dessa efter leverans. Vi använder oss av DHL.

Vi debiterar extra vid svårtillgängliga adresser, som t.ex. öar och trånga passager.

Transportören kör till gatuadressen och ställer pallen på gatan, de bär inte in varorna. Leveransen måste kvitteras av mottagaren eller dennes ombud enligt transportörens anvisningar.

Boka ej in hantverkare innan leveransen mottagits och avsynats, då vi endast kan ge en uppskattad leveranstid. Vi ersätter inte stillastående montörer.

Vid leverans, kontrollera om förpackningen är skadad. Eventuella skador skall noteras på transportsedeln/avin som, chauffören/utlämningsstället har.

OBS! Utan noterad skada kan inte en reklamation göras. Dokumentera skadorna med foton både med och utan emballage. Maila dessa till [email protected]
Reklamationer ej gjorda inom 10 dagar efter leverans eller redan monterade luckor godkännes ej.

Retur & reklamation:

Luckor och fronter kan inte returneras då de är tillverkade specifikt för kund.
Leveransmottagaren får inte returnera, sälja eller reparera skadat gods innan detta godkänts av Täby Köksentré AB. Reklamation av monterade luckor godkänns ej. Reklamationer gällande tillverkningsfel eller att varor inte stämmer med beställningen, görs till Täby Köksentré AB reklamationsavdelning

via e-post: [email protected]

Garanti:

Samtliga våra varor omfattas av en garanti på 2 år gällande materialets ursprung och fel uppkomna under produktion.

Fel som uppstått vid egen åverkan och förändring av produkten omfattas inte av garantin. Täby Köksentré AB ansvarar för varan tills den är levererad.

Övrigt:

Täby Köksentré förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra samtlig information, ändringar av produkter och priser, dock ej på redan beställda varor.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktiga angivna tekniska specifikationer m.m. Samt för slutförsäljning.

Ansvar:

Kunden ansvarar för att lämnade beställningsuppgifter (t.ex. antal, mått, färger och andra val) är korrekta.

Om kunden upptäcker att lämnade uppgifter är felaktiga, eller annars vill ändra sin beställning, måste kunden omedelbart meddela Täby Köksentré AB detta.

Täby Köksentré AB försöker alltid tillgodose kundens ändringar men kan inte garantera detta.

Kunden ansvarar för sina val i beställning även om kunden rådfrågat Täby Köksentré KB.

Täby Köksentré  garanterar att alla standardluckor har rätt mått och hålbilder i förhållande till de stommar och/eller förutsättningar.

Beställs luckor i specialmått har kunden ansvaret för att dessa delar har rätt yttermått men Täby Köksentré AB har ansvaret att leverera det som kunden angett.

 

Force Majeure:

 

Täby Köksentré AB är inte ansvarigt för försenad prestation (inklusive leverans och garantiåtgärder) orsakad om förseningen orsakas av omständighet utanför Täby Köksentré AB´s rimliga kontroll.

Exempel på sådan omständighet är – utan att utgöra fullständig förteckning:
– strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller natur katastrof.

 

Du kan även läsa våra villkor här:

Köpvillkor