Monterings service


Monterings service

Komplett köksinstallation

4 steg till komplett kök

Detta är en fullservice som från början till slut ger dig en bekväm upplevelse av att installera ditt nya kök. Hantverkaren koordinerar och förbereder allt arbete inför och under installationen. En komplett köksinstallation består alltid av 3 obligatoriska steg – förbesiktning, montering och installation av kök. Gäller under förutsättning att du beställt komplett köksinstallation med genomförd förbesiktning.

Förbesiktning
Det är viktigt att få allt rätt från början. Förbesiktning är en tjänst för att du skall känna dig trygg med att din planering stämmer och går att installera som du har tänkt dig. Vi kontrollerar bland annat att alla anslutningar är placerade rätt enligt din planering.

Montering och installation av kök
Vi monterar allt, sågar ut för blandare, häll och forslar bort emballage, så det bara är för dig att börja använda ditt nya kök. Gäller dig som beställt komplett köksinstallation med genomförd förbesiktning.
Kostnaden baseras på antalet skåpstommar.

Installation av vatten och avlopp 
Vissa saker ska man lämna till auktoriserad hantverkare.

Installation av el i befintligt system
Vissa saker ska man lämna till auktoriserad hantverkare.

Demontering och bortforsling av kök

Detta är en tillvalsjänst som gäller för dig som beställt komplett köksinstallation med genomförd förbesiktning. Vi hjälper dig att demontera och forsla bort ditt befintliga kök inklusive vitvaror, så att du istället kan förbereda för installationen av ditt nya kök.

I demontering och bortforsling av kök ingår:
• Demontering av det befintliga köket inklusive vitvaror.
• Urkoppling av el, vatten och avlopp på ett säkert sätt.
• Eventuellt förbrukningsmaterial.
• Bortforsling av köket och vitvarorna till återvinningscentral.